HERTOGDOM BRABANT

NEDERLANDS BRABANT

HERTOGDOM BRABANT
GROOT-HERTOGDOM BRABANT
PROVINCIE BRABANT
EUREGIO BRABANT
BELGISCH BRABANT
NEDERLANDS BRABANT
Hertogdom BRABANT STICKER
Hertogdom BRABANT-VAKANTIELAND
Hertogdom BRABANT WEBSTEKKEN
Hertogdom Brabant PAGINA-INDEX
Brabant

NEDERLANDSTALIG BRABANT, NEDERLANDS  BRABANT in BelgiŽ en Nederland

Hertog Jan I van Brabant
janibrabant.jpg
Jan I in 1288 te Worringen

Inleiding
Nederlands Brabant betekent hier Nederlandssprekend Brabant of het Nederlandstalige deel van het hertogdom Brabant.
Nederlands Brabant in de staatkundige zin, dus Noord-Brabant, is vermeld bij de provincies in het hertogdom Brabant
 
Middeleeuwen.
Het hertogdom Brabant behoorde in de middeleeuwen bijna uitsluitend tot het Neder-Duitse taalgebied. Enkel een klein deel ten zuiden van Leuven hoorde tot het Waalse dialectgebied, evenals een klein territorium ten zuiden van Brussel dat tot het Picardische dialectgebied gerekend wordt. Het Picardisch, rond Nijvel en het Waals in de omgeving van Geldenaken vormen echter de uitzondering op de regel dat het middeleeuwse hertogdom Brabant was : Brabants, Diets, Neder-Duits of 'Nederlands'.
Zoals bekend bloeide de Dietse of Middel-Nederlandse schrijftaal eerst in de gebieden van de huidige provincies Limburg, dan in het graafschap Vlaanderen en vervolgens in het hertogdom Brabant.
Hertog Jan I dichtte in de 13e eeuw hoogstwaarschijnlijk zowel in het Brabants of het Brabantse Diets of Neder-Duits, als in het Middel-Hoog-Duits. In ieder geval staat hij in de literatuurgeschiedenis vermeld als dichter van de Duitse Minnesang.
 
Vanaf de nieuwe tijden.
In de 16e eeuw was de invloed van het Brabants op de 'Nederlandse' schrijftaal het grootst, maar door de val van Antwerpen in 1585 week een groot deel van de Brabantse intelligentsia uit naar Holland. De invloed van het verbrabantste Hollands nam nu toe. Het verschijnen van de 'Nederlandse' vertaling van de Bijbel
betekende de officialisering van het Hollandse Nederlands.
Ook na de officiŽle deling van het hertogdom Brabant in 1648 was de administratieve taal van de Nederlandstalige steden in het hertogdom Brabant in het Zuiden, ook in Brussel, het Neder-Duits of het 'Nederlands'.
In de 18e eeuw bleef het stadsbestuur van Brussel en de andere Brabantse steden de volkstaal gebruiken, maar de intelligentsia bediende zich, zoals elders in Europa van het Frans.
De Brabander J.B. Verlooy reageerde daarop door zijn bekende 'Verhandeling op d' onacht der moederlyke tael in de Nederlanden'. Met Nederlanden bedoelde hij de Zuidelijke of Oostenrijkse Nederlanden, met als hoofdstad het Brabantse Brussel.
In de Franse tijd werd het Neder-Duits in de geannexeerde Zuidelijke Nederlanden van de kaart geveegd.
De Nederlandse koning Willem I probeerde vijftien jaar lang de Neder-Duits in ere te herstellen. Hij deelde de provincie Zuid-Brabant in drie arrondissementen in: Nijvel ( Franstalig ), Leuven ( Neder-Duits ) en Brussel. Brussel lag nog steeds ten noorden van de taalgrens, maar Brussel-stad was al gedeeltelijk verfranst geraakt.
De bedoeling van Willem I moet ongetwijfeld geweest zijn het Frans op termijn als officiŽle taal in Brussel te doen verdwijnen.
De Belgische Omwenteling bracht de hervernederlandsingsmachine in Brussel tot stilstand.
Het ging nu de andere richting uit : Brussel-stad en de aangrenzende Brabantse gemeenten zouden in de loop van de 19e en vooral in de loop van de 20e eeuw in hoge mate verfranst worden.
 
Federalisering in BelgiŽ.
Om het verfransingstij te keren werden vanaf het einde van de19e eeuw in BelgiŽ taalwetten goedgekeurd.
Op het einde van de 20e eeuw leidde de taalstrijd tot een herindeling van BelgiŽ in gewesten en gemeenschappen op basis van de taalgebieden.
De unitaire provincie (Zuid-) Brabant met als hoofdstad Brussel werd gesplitst in de provincies Vlaams- en Waals-Brabant en het Brussels hoofdstedelijk gewest.
De verfransing van Nederlandstalig Zuid-Brabant werd daarmee nog verder ingedijkt, maar de verdere verfransing van Brussel werd er niet door opgelost.
Positief bekeken : de Nederlandstalige minderheid in Brussels Brabant staat theoretisch op voet van gelijkheid met de Franstalige Brusselse meerderheid.
Een negatief gevolg van de federalisering voor de Brabanders is dat zij nu verdeeld zijn over een 'Vlaamse' (sic) en een 'Franse' (sic) gemeenschap. De bescherming die de provincie Vlaams-Brabant biedt aan Nederlandstalig Brabant brengt echter ook een isolatie t.a.v. de Brabantse hoofdstad Brussel met zich mee.
Nog even duidelijk maken : het Brusselse hoofdstedelijke gewest hoort tot de 'Vlaamse' en de 'Franse' gemeenschap van BelgiŽ, maar niet tot het 'Vlaams' of het Waals gewest.
 
Vijf miljoen Nederlandse Brabanders.
Meer dan vijf miljoen Brabanders in Nederland en BelgiŽ zijn Nederlandstalig. Slechts ruim een miljoen inwoners van Brabant in BelgiŽ zijn Franstalig.
De meeste Nederlandstalige inwoners van Vlaams-Brabant en Brussel  kunnen Frans als vreemde taal spreken. Omgekeerd beheersen maar weinig Franstaligen uit Brussel en zeer weinig uit Waals-Brabant het Nederlands.
Het is natuurlijk tijd om het Nederlands in de oorspronkelijk Neder-Duits of Nederlands sprekende stad Brussel  in ere te herstellen. De vraag is of dat nog kan en indien ja, hoe ?
 
Besluit
De wonderen zijn nooit de wereld uit. De Litouwse stad Vilnius ( Pools, Wilna ) werd na eeuwen van polonisering vanaf het einde van de tweede wereldoorlog opnieuw Litouwstalig. Het eerste slachtoffer van de Engelse kolonisatie, Wales of Cymru, verdedigt met succes zijn taal, het Welsh of Kymrisch, ook in de al eeuwen verengelste hoofdstad Cardiff ...
In het nog steeds officieel Frans-Nederlandse Brussel zijn wonderen niet uitgesloten. Brussel hoort ook tot Nederlandstalig Brabant.
Nederlandstalig  Brabant, Nederlands Brabant is eigenlijk Brabants Brabant.
 
LINKS
 
Groot-Hertogdom Brabant, Nederlands Brabant
 
/
Hertogdom Brabant
 
Nederlands Brabant
 
Noord-Brabant
http://provincie-noord-brabant.simpsite.nl/
 
Provincie Brabant
Brussels Brabant
 
BHG
 
Nederlandstalig Zuid-Brabant
Provincie Vlaams-Brabant
www.swcloud.net/users/brabant
 
Provincie Brabant
 
Informatie Brabant
 
Brabant
 
Noord-Brabant Antwerpen Zuid-Brabant Waterloo1815
 
http://waterloo.jouwweb.nl/
 
 
Info
 
 
ZOEKMACHINES
 
Doortje Zoekmachine
 
Belgische Webgids
 
 
 
 
 
 

Hoofdstad van het hertogdom Brabant
fotostadhuisb.jpg
Residentiestad sinds Jan I

Nederlandstalig Brabant, Nederlands Brabant, Brabants Brabant, ook in Brussel
 
 
 

Euregio Brabant
 HERTOGDOM BRABANT
Noord-Brabant Antwerpen Zuid-Brabant
BENELUX