HERTOGDOM BRABANT

PROVINCIE BRABANT

HERTOGDOM BRABANT
GROOT-HERTOGDOM BRABANT
PROVINCIE BRABANT
EUREGIO BRABANT
BELGISCH BRABANT
NEDERLANDS BRABANT
Hertogdom BRABANT STICKER
Hertogdom BRABANT-VAKANTIELAND
Hertogdom BRABANT WEBSTEKKEN
Hertogdom Brabant PAGINA-INDEX
Brabant

Provincie Brabant ,
Brabantse provincies,  provincies hertogdom Brabant: 
provincie Brabant = provincie Noord-Brabant
provincie Brabant = provincie Antwerpen
provincie Brabant = provincie Vlaams-Brabant
provincie Brabant = Brussels gewest
provincie Brabant = provincie Waals-Brabant

Vlag van de provincie Noord-Brabant
vlagvannbrab.gif
De kleuren van het hertogdom Neder-Lotharingen

Provinciebrabant

De provincies op het grondgebied van het Hertogdom Brabant bevinden zich zowel in Nederland, als in BelgiŽ. 'Provincie Brabant' betreft :
In Nederland :
- NOORD-BRABANT,
  PROVINCIE NOORD-BRABANT:
  2.500.000 inw., hoofdstad 's-Hertogenbosch.
  Den Bosch, gesticht door de hertog van Brabant, ligt in het noorden
  van de provincie Noord-Brabant.
  Naast de provinciehoofdstad zijn Bergen-op-Zoom, Breda, Tilburg en
  Eindhoven belangrijke steden.
  Noord-Brabant en de provincie Antwerpen liggen in het markgraafschap
  Antwerpen van het hertogdom Brabant.
  Het Land van Breda en het Schoutambt Antwerpen vormen de entiteit
  Kwartier van Antwerpen.
  Het oostelijke deel van Noord-Brabant is het Kwartier van 's-Hertogenbosch.
In BelgiŽ:
- MIDDEN-BRABANT,
  PROVINCIE ANTWERPEN:
  1.500.000 inw., hoofdstad Antwerpen.
  De stad Antwerpen, hoofdstad van het markgraafschap Antwerpen van het
  hertogdom Brabant, ligt aan de Schelde.
  Naast de provinciehoofdplaats is Mechelen de grootste stad.
  Brabantse steden in de provincie Antwerpen zijn : Herentals, Lier en Turnhout.
  De provincie Antwerpen bestaat hoofdzakelijk uit het Schoutambt Antwerpen 
  binnen het Kwartier van Antwerpen.
- ZUID-BRABANT,
  PROVINCIE VLAAMS-BRABANT,
  1.000.000 inw.,hoofdstad Leuven.
  De stad Leuven aan de Dijle is de bakermat van het hertogdom Brabant.
  Naast de provinciehoofdplaats liggen in het oosten de steden Aarschot, Diest en
  Tienen, en in het westen Zaventem, Asse en Halle.
  De provincie Vlaams-Brabant bestaat uit de noordelijke gedeelten van het
  Kwartier van Leuven en het Kwartier van Brussel.
  De naam Brabant had in het hertogdom oorspronkelijk enkel te maken met
  het land tussen Dender en Dijle.
- BRUSSELS BRABANT,
  BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST,
  1.000.000 inw., hoofdplaats Brussel stad.
  De ( 'Nederlandstalige' ) stad Brussel werd door hertog Jan I als eerste
  residentiestad van het hertogdom Brabant uitgekozen.
  Het Brusselse gewest ligt ingesloten in de provincie Vlaams-Brabant.
  Het gewest Brussel vormt het hart van het Kwartier van Brussel in het
  Hertogdom Brabant.
- ROMAANS BRABANT,
  WAALS-BRABANT, 500.000 inw, hoofdplaats Waver ( Wavre ).
  De kleine hoofdstad ligt centraal in de provincie Waals-Brabant.
  Andere steden zijn Nijvel (Nivelles) en Nieuw-Leuven aan de Dijle
  (Louvain-la-Neuve). De provincie Waals-Brabant beslaat het zuiden van het
  Kwartier van Leuven en het Kwartier van Brussel.
 
Teksten over de Brabantse provincies
 
PROVINCIE NOORD-BRABANT of provincie Nederlands-Brabant
Inleiding
Noord-Brabant is een van de elf Nederlandse provincies en het heeft 's-Hertogenbosch als hoofdstad.
De kleuren van de Noord-Brabantse vlag zijn wit en rood : de oorspronkelijke kleuren van het hertogdom Brabant.
Geschiedenis
Hei grote hertogdom Brabant
De oudste persoonlijke bezitting van de graven van Leuven-Brussel was het domein van Orthen, bij het huidige Den Bosch. Toen Godfried met den Baard in 1106 hertog van Neder-Lotharingen werd, verwierf hij ook het oppergezag over de gebieden van het huidige Noord-Brabant.
In de loop van de jaren werd voormeld gebied geÔncorporeerd in het MARKGRAAFSCHAP ANTWERPEN dat de graven van Leuven-Brussel sinds 1106 bezaten.
Gerechtelijk zou het markgraafschap worden opgedeeld in:
- de MEIJERIJ VAN 'S-HERTOGENBOSCH ( het oostelijke deel van het huidige Noord-Brabant )
- het LAND VAN BREDA ( het westelijke deel van het huidige Noord-Brabant )
- het SCHOUTAMBT ANTWERPEN ( bijna de gehele huidige provincie Antwerpen )
Administratief
was het hertogdom Brabant - als geheel - ingedeeld in :
-  het KWARTIER VAN 'S-HERTOGENBOSCH ( het gebied van de Meierij van Den Bosch )
- het KWARTIER VAN ANTWERPEN ( de gebieden van het Land van Breda en het Schoutambt Antwerpen )
- het KWARTIER VAN LEUVEN
- het KWARTIER VAN BRUSSEL
De scheiding van het Hertogdom Brabant
In 1648 kwamen het Land van Breda - inclusief Bergen-op-Zoom - en de Meierij van Den Bosch als 'Staats-Brabant' ook officieel aan de Verenigde ProvinciŽn.
In de Zuidelijke Nederlanden bleef het HERTOGDOM BRABANT ( het Schoutambt Antwerpen en de kwartieren van Leuven en Brussel ) van 1648 tot aan de Franse bezetting op het einde van de 18e eeuw voortbestaan.
De Brabantse provincies
Koning Willem I creŽerde de PROVINCIE NOORD-BRABANT. Hij noemde het departement van de Twee Nethen provincie Antwerpen ( in de plaats van Midden-Brabant ), terwijl hij het Dijle departement omdoopte tot provincie Zuid-Brabant.
Op die manier hoorden de gebieden van het grote hertogdom Brabant van 1815 tot 1830 tot een koninkrijk der Nederlanden.
 
PROVINCIE ANTWERPEN of 'provincie Midden-Brabant'
Inleiding
Toen de graaf van Leuven-Brussel op 13 mei 1106 markgraaf van Antwerpen en hertog van Neder-Lotharingen werd, ontstond het hertogdom Brabant.
Door de scheiding der Nederlanden in de 16e eeuw kwam het noordelijke deel van het Markgraafschap Antwerpen aan de Verenigde ProvinciŽn.
Tot de Franse bezetting op het einde van de 18e eeuw leef het zuidelijke deel van het markgraafschap Antwerpen deel uitmaken van het hertogdom Brabant.
Daar in 2006 het negenhonderdjarig bestaan van het hertogdom Brabant werd herdacht is het tijd dat de provincie Antwerpen zich bezint over verleden en toekomst ...
Geschiedenis.
Oostenrijks Brabant.
In 1794 werd onze keizer Frans II te Brussel gehuldigd als hertog van het hertogdom Brabant waartoe Antwerpen nog altijd in alle opzichten behoorde.
Franse bezetting.
In 1794 versloegen de opnieuw binnenvallende Fransen onze Oostenrijkse troepen te Fleurus. De Fransen zouden Brabant-Antwerpen twintig jaar bezetten.
Nederlands Antwerpen en Brabant.
Koning Willem I herdoopte het departement der Twee-Nethen tot provincie Antwerpen. De provincie bevond zich tussen Noord- en Zuid-Brabant.
Belgisch Antwerpen en Brabant.
De Belgische overheid behield de benaming provincie Antwerpen, maar herdoopte Zuid-Brabant tot provincie Brabant. Noord-Brabant was opnieuw buitenland.
Vlaams-Belgisch Antwerpen en Brabant.
De grondwetsherziening van 1993 leidde tot de splitsing van de provincie Brabant, waardoor o.a. Vlaams-Brabant ontstond. Antwerpen bleef bestaan.
Naamgeving.
Provincie Antwerpen.
Terwijl de naam provincie Antwerpen in de Nederlandse periode nog geen gevaar inhield voor de Brabantse identiteit, werd in de Belgisch-unitaristische periode de aanzet gegeven tot de teruggang hiervan. De taalbeweging die zich in oneigenlijke zin Vlaams noemde, droeg hiertoe bij.
Overheid.
De overheid van gewest en gemeenschap probeert de woorden Vlaming en Vlaanderen te institutionaliseren en dringt hierdoor het Brabantse en Limburgse bewustzijn terug.
Provincie Midden-Brabant.
Een belangrijkste stap bij het herstel van het Brabantse bewustzijn in de provincie Antwerpen is wellicht het herdopen van de provincie Antwerpen in haar geheel tot provincie Midden-Brabant. De Europese Unie zal zorgen voor een toenadering tot Noord-Brabant ...
Toekomst.
De toekomst van de provincie Antwerpen ligt in het herontdekken van haar Brabantse roots. Als provincie Midden-Brabant kan zij het centrale deel vormen van een Euregio Brabant, samen met - ten minste - Vlaams-Brabant en Noord-Brabant.
Brabant-Antwerpen in Benelux en de Europese Unie ...
 
 
PROVINCIE   VLAAMS-BRABANT of "provincie Zuid-Brabant"
-Zuid-Brabant, link:
-Vlaams-Brabant
Inleiding 
Provincie in Centraal-BelgiŽ met als hoofdplaats Leuven. Vlaams-Brabant telt ongeveer een miljoen inwoners.
Geografie.
Belangrijke gemeenten naast de provinciehoofdplaats zijn ten oosten van Brussel : Tienen, Aarschot en Zaventem en ten westen van Brussel : Grimbergen, Asse en Halle. Voor de tewerkstelling is het ommeland van Brussel, in het bijzonder de streek van van Zaventem-Machelen, van groot belang voor Vlaams-Brabant-Brussel en aangrenzende arrondissementen.
Geschiedenis.
Het territorium van deze jonge provincie hoort historisch vrijwel volledig tot het kwartier van Leuven en het kwartier van Brussel van het hertogdom Brabant. Het zuid-westelijke gedeelte - rond Halle en Herne - behoorde tot voor de Franse bezetting bij het graafschap Henegouwen. Liedekerke en Opwijk bevonden zich vroeger in het graafschap Vlaanderen. Zowel Halle, Herne, Liedekerke als Opwijk lagen wel in de vroeg-middeleeuwse gouw Brabant.
Naamgeving.
De naamgeving Vlaams-Brabant is wellicht goed bedoeld, maar historisch onverantwoord. Brabant en Vlaanderen zijn in de provincienamen historische begrippen. Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld verwijst naar het graafschap Vlaanderen en Brabant in Vlaams-Brabant naar het hertogdom Brabant.
Correcter voor Vlaams-Brabant zou bijv. zijn "Diets-Brabant", want in vroeger tijden vond men in de kwartieren van Brussel en Leuven Dietse en Romaanse dorpen en steden. Aangezien het veel kleinere Waals- of Romaans-Brabant in het zuiden van het grote hertogdom Brabant de Franstalige uitzondering op de Nederlandstalige of "Dietse" regel vormt, kan men nog beter opteren voor "Zuid-Brabant", de naam die onder koning Willem I werd bedacht.
Het tweetalige Brussel ligt volledig ingesloten in Vlaams- of Zuid-Brabant.
Conclusie.
Vlaams-Brabant = Zuid-Brabant.
 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OF 'provincie Brussels Brabant'
Inleiding.
Brussel is zowel een stad als een gewest in het hertogdom Brabant.
De stad Brussel.
Brussel werd in de 13e eeuw de residentiestad van het hertogdom Brabant omdat hertog Jan I de voorkeur gaf aan Brussel boven Leuven.
Vanaf dan resideerde de hertog van Brabant op de Coudenberg in de bovenstad van Brussel. ( Daar bevindt zich nu het Koninklijk Paleis. )
Van de Bourgondische tijd tot het einde van de 18e eeuw werd Brussel daardoor de hoofdstad van de ( Zuidelijke ) Nederlanden.
Na het Franse intermezzo nam Brussel in de Nederlandse en Belgische tijd opnieuw de positie van hoofdstad van het land in.
Brussel bleef van 1815 tot het einde van de 20e eeuw ook hoofdstad van de provincie ( Zuid- ) Brabant.
Het Belgische Parlement zetelt nog altijd in het gebouw van de Staten van Brabant ( het parlement van het hertogdom Brabant ).
De stad Brussel bleef tot het einde van de 19e eeuw een overwegend Nederlandstalige stad.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De negentien tweetalige Brabantse gemeenten vormen het Brussels Hoofdstelijk(e) Gewest of  de Region de Bruxelles-Capitale.
Het Brusselse Parlement vergadert in het gebouw van de voormalige provincie Brabant.
Het gebied van de negentien gemeenten van het BHG bleef tot het midden van de 20e eeuw overwegend Nederlandstalig.
Vlag van het BHG.
Het gele moerasplantje op de blauwe achtergrond symboliseert Broekzele of Brussel : de zaal of het huis in het moeras.
Besluit.
Door hertog Jan I van Brabant werd Brussel ook de hoofdstad van de E.U.
 
PROVINCIE WAALS-BRABANT of 'provincie Romaans-Brabant'
Inleiding
Waals-Brabant komt overeen met het arrondissement Nijvel. Het oostelijke gedeelte ressorteerde in het hertogdom Brabant onder het kwartier van Leuven en het westelijke gedeelte onder het kwartier van Brussel.

200 JAAR PROVINCIE ZUID-BRABANT 1815-2015

In 2015 vieren we tweehonderd jaar provincie Zuid-Brabant

en tweehonderd jaar provincie Antwerpen

in het koninkrijk der Nederlanden van koning Willem I.

HET VERHAAL VAN BRABANT
van graafschap tot hertogdom, van provincie tot Euregio
1106 - 2023
Lezing Vergaderzaal Centrum P. van Cauwelaertstraat 40
Ternat - Belgie 13 mei 2023 - 14u.

www.wattedoen.be/het-verhaal-van-brabant-8496789.shtml
https://provincie-brabant-mysites-nl.jouwweb.be

 
 PROVINCIE BRABANT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Provincie Noord-Brabant
 
 
 
http://hertogdom-brabant.bravesites.com
 
 
 Provincie Midden-Brabant
.
www.midden-brabant.eu
 
 
 
 
 
http://provincie-antwerpen-antwerpen.simpsite.nl/ 
 
 
 Provincie Zuid-Brabant
 
 
 
 
vlaams-brabant
 
 
http://zuid-brabant.awardspace.co.uk/brabant.eu.html
&nsbp;
 
 Provincie Vlaams-Brabant en Brussels Brabant bruxellois
 
 
Brussel/ Brussel
 
 
 
 
 
 
 
 Provincie Romaans-Brabant
 
 
 
 Province du Brabant Wallon
 
http://zuid-brabant.awardspace.co.uk/wallon.at.html"
 
 Hertogdom Brabant Provincie Gewest
 
 
 Hertogdom Brabant
 
 
 
 
 EU Regio Brabant  
 
 
 
 
 Brabant  
 
 
 
 
 
 

PROVINCIALE AUTONOMIE BRABANT
http://brabant.dipago.de/

juni 1816 - juni 2016
PROVINCIALE STATEN PROVINCIE ZUID-BRABANT
200 JAAR
 
Info
 
 
 
 
ZOEKMACHINES
 
Vinden

www.vinden.be/

www.vinden.nl/

Webwatch
 
 
Doortje Zoekmachine
 
 
 
 
 B
 
 
BRA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlag van de provincie Vlaams-Brabant
be-vb.gif
Brabantse leeuw met hartschild hertogdom Lotrike

Brabanders aller provincies, verenigt u
BRABANDERS ALLE VAN ALLE  PROVINCIES, VERENIG U
 
 
 
 
 
 

Euregio Brabant
 HERTOGDOM BRABANT
Noord-Brabant Antwerpen Zuid-Brabant
BENELUX