HERTOGDOM BRABANT

BELGISCH BRABANT

HERTOGDOM BRABANT
GROOT-HERTOGDOM BRABANT
PROVINCIE BRABANT
EUREGIO BRABANT
BELGISCH BRABANT
NEDERLANDS BRABANT
Hertogdom BRABANT STICKER
Hertogdom BRABANT-VAKANTIELAND
Hertogdom BRABANT WEBSTEKKEN
Hertogdom Brabant PAGINA-INDEX
Brabant

BELGISCH BRABANT , ZUIDELIJK BRABANT, ZUID-BRABANT

Vlag hertogdom Brabant
brabantsevlag.gif
Vlag van de Brabantse Omwenteling

BELGISCH BRABANTBELGISCH-EUROPEES BRABANT :
Provincie Antwerpen, Provincie Vlaams-Brabant, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Provincie Waals-Brabant.
"Zuid-Brabant" in de ruimste zin van het woord.
Het hertogdom Brabant zonder Noord-Brabant in Nederland.
 
 
 
Woord Vooraf.
Tijdens de zogenaamde Brabantse Omwenteling ( revolutie ), de opstand van de Zuidelijke Nederlanden tegen Wenen op het einde van de 18e eeuw, namen de Vereenigde Nederlandsche Staeten of les Etats belgiques unis de Brabantse kleuren ( rood,geel,zwart ) als vlag. Deze driekleur met horizontale banen werd bij het begin van de 19e eeuw ook de vlag van het koninkrijk BelgiŽ.
Noord-Brabant nam niet deel aan de Belgische revolutie.
De Nederlandse provincie Noord-Brabant voerde een rood-witte blokjesvlag in, verwijzend naar het hertogdom Neder-Lotharingen.
 
Inleiding.
Bij het begin van de Belgische staat was de provincie Brabant met de hoofdstad Brussel overduidelijk het centrum van het land. Zes van de andere acht provincies grensden eraan. Bovendien was de herinnering aan het hertogdom Brabant - de provincies Brabant en Antwerpen - nog springlevend. Het wapen en de vlag van de nieuwe staat waren die van het hertogdom. Brabant was BelgiŽ en BelgiŽ was Brabant.
De Brabantse leeuw staat in het wapen van het Koninkrijk BelgiŽ.
De Brabantse leeuw vormt ook het wapen van Noord-Brabant.
 
De Vlaamse en de Waalse golf.
Wat ook de beoordeling mag zijn van het huidige federalisme in BelgiŽ, een feit is dat het geÔnstitutionaliseerde gewestelijke niveau de Belgische sub-identiteiten, zoals de Brabantse, Limburgse, Henegouwse of Luxemburgse, naar de marge drukt.
Vergeet echter niet dat deze regionalisering vrij recent gebeurde en dat de regionale leiders als het even kan naar het federale niveau proberen door te stoten. Wanneer het in het kraam van de politiek past, zouden de Vlaamse en de Waalse stroom wel eens op een verrassende wijze kunnen gekanaliseerd worden ten voordele van wat anders ...
De Brabantse identiteit in Noord-Brabant is bijzonder sterk.
 
Drie taalgebieden.
Aan de indeling van het Belgische Brabant bij drie taalgebieden (Nederlands,tweetalig en Frans) zal geen verandering komen, wat ook de toekomstige structuur van BelgiŽ mag wezen.
Noord-Brabant ligt de facto in het Nederlandse taalgebied.
 
Vier provincies.
Twee Belgisch-Brabantse provincies liggen in het Nederlandse taalgebied en dus ook in het Vlaamse gewest. Economisch zijn zij de sterkste van de Vlaamse provincies. Waals-Brabant, gesitueerd in het Franse taalgebied en ook in het Waalse gewest, torent economisch uit boven de andere Waalse provincies.
Brussel betekent in vele opzichten een geval apart. Het vormt het tweetalige Frans-Nederlandse taalgebied en het bezit weliswaar sommige competenties van een provincie en een agglomeratie, maar het is ook een gewest. Door het tweetalige karakter is het verbonden, zowel met de Vlaamse als met de Franse gemeenschap.
Het Nederlandse Noord-Brabant is een economisch sterke provincie.
 
Toekomstige ontwikkelingen.
Wanneer men het Belgische politieke landschap oppervlakkig waarneemt, krijgt men de indruk dat het einde van BelgiŽ zo niet nabij, dan toch onvermijdelijk zou zijn.
Vaak bedriegt schijn.
De ligging, het tweetalige karakter en de Europese en internationale verankering van Brussel zullen beletten dat de Belgische structuur verdwijnt. Bijna alle politieke partijen beseffen dat.
Daardoor zullen de provincies Antwerpen, Vlaams-en Waals-Brabant, evenals het Brusselse gewest een Belgisch-Europees dak boven het hoofd blijven behouden.
Anderzijds zal door de Europese integratie de horizon van Antwerpen ook tot in Noor-Brabant reiken.
Belgisch- of Zuid-Brabant en Noord-Brabant zouden dichter bij elkaar komen door een heropleving van Benelux.
 
Besluit.
De aanwezigheid van de Europese instellingen, andere internationale organisaties en de meest uiteenlopende "Belgische" instellingen in Brussel staan er garant voor dat geheel BelgiŽ en zeker de Brabantse gebieden zich op deze stad zullen blijven richten.
De oude hoofdstad van het hertogdom Brabant geeft vandaag geen al te Brabantse indruk, maar 't kan verkeren.
Belgisch Brabant heeft een toekomst, mede dank zij het noodzakelijkerwijze in onverdeeldheid blijvende Brussel ...
 
LINKS
 
 
hertogdom.brabant
 
 
 
belgie-belgique-belgien
belgie-belgique-belgium
 
 
provincie.brabant
 
 
ZOEKMACHINES
 
Doortje Zoekmachine
 
Belgische Webgids
 
 
TEKST
 
ZUID-BRABANT
 
Over de verschillende betekenissen van het begrip Zuid-Brabant.
Het bestaan van Noord-Brabant impliceert een Zuid-Brabant,
maar er is meer ...
 
"Zuid-Brabant" is ...
 
1. Historisch
Het Staats Brabant in de republiek der Verenigde ProvinciŽn stond tegenover Hertogdom Brabant in de Zuidelijke Nederlanden. Vanaf 1648 bestond het hertogdom Brabant nog uit de kwartieren Brussel en Leuven, evenals uit het schoutambt Antwerpen; het Land van Breda en het kwartier van 's-Hertogenbosch gingen als generaliteitslanden naar het Noorden. Op landkaarten werd het hertogdom Brabant in de 17e en 18e eeuw nog in de intacte vorm weergegeven.
2. In twee landen.
Zuid-Brabant kan ook tegenover Noord-Brabant of Nederlands Brabant staan en betekent dus ook Belgisch Brabant ( de provincies Antwerpen, Vlaams- en Waals-Brabant, evenals het Brusselse gewest).
3. Nederlandse en Belgische provincies.
Het Franse Departement de la Dyle kwam nog vrij goed overeen met de kwartieren Leuven en Brussel van het hertogdom Brabant.
Zuid-Brabant ontstond onder het verenigd koninkrijk der Nederlanden uit het Franse Dijledepartement. Het was ingedeeld in de arrondissementen Brussel, Leuven en Nijvel. Wanneer men het over Zuid-Brabant heeft, is het meestal de provincie uit de Nederlandse periode in BelgiŽ die men bedoelt. In BelgiŽ werd deze provincie tot provincie Brabant omgedoopt.
4. Binnen het Nederlandse taalgebied.
In Nederlandstalig Brabant staat Noord- tegenover Zuid-Brabant
( provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant met eventueel Brussel).
Taalkundig en cultureel heeft deze indeling zin.
5. Socio-economisch en geografisch
kan Zuid-Brabant betekenen :
Vlaams-Brabant plus Brussel, waarbij Waals-Brabant apart staat. Brussel vormt inderdaad een geografische enclave in Vlaams-Brabant.
6. In de enge zin van het woord.
De voorloper van de huidige provincie Waals-Brabant is het arrondissement Nijvel van 1815. Zo ontstond een Franstalige Brabantse entiteit.
Men kan zeggen : Vlaams-Brabant is Zuid-Brabant, want het is het belangrijkste restant van de provincie Zuid-Brabant van 1815.
 
Besluit.
"Zuid-Brabant" kan op verscheidene wijzen geÔnterpreteerd worden, maar uiteindelijk gaat het in wezen steeds om het volledige Belgische deel van het hertogdom Brabant of een gedeelte ervan.
 
LINK
 
Zie voor Vlaams-Brabant / Zuid-Brabant ook :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wapenschild van Brabant
zp-brabw.gif
Leeuw van het hertogdom Brabant

Zuidelijk Hertogdom Brabant : Belgisch Brabant
 
 
 
 

Euregio Brabant
 HERTOGDOM BRABANT
Noord-Brabant Antwerpen Zuid-Brabant
BENELUX