BELGIE

Belgie | Belgische Vlag | Brussel | Brabant

vlagbe.gif

Belgie-Belgique-Belgien-Belgium

BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN - BELGIUM
 
gegevens - donnees - Daten - Facts
 
Hoofstad - capitale - Hauptstadt - capiital
 
BRUSSEL - BRUXELLES
 
BRUESSEL - BRUSSELS
 
Inwoners - habitants - Einwohner - inhabitants
 
11.000.000
 
Oppervlakte - superficie - Flaeche - area
 
30.510 KM2
 
Talen - langues - Sprachen - languages
 
NL - F - D
 
Staat - Etat - Staat - state
 
KONINKRIJK - ROYAUME
 
KOENIGREICH - KINGDOM
 
Geschiedenis - histoire - Geschichte - history
 
1800
 
Franse bezetting van o.a.
 
HERTOGDOM BRABANT en PRINSBISDOM LUIK
 
Occupation francaise de e.a.
 
le DUCHE DE BRABANT et la PRINCIPAUTE DE LIEGE
 
1815
 
de departementen van o.a.
 
HERTOGDOM BRABANT en PRINSBISDOM LUIK
 
als Nederlandse provincies
 
les departements de e.a.
 
le DUCHE DE BRABANT et la PRINCIPAUTE DE LIEGE
 
comme provinces neerlandaises
 
1830
 
ONAFHANKELIJKHEIID VAN BELGIE
 
met negen provincies :
 
o.a. Antwerpen, Brabant, Limburg en Luik
 
INDEPENDANCE DE LA BELGIQUE
 
avec neuf provinces :
 
e.a. Anvers, Brabant, Limbourg, Liege
 
LINKS
 
 
 
belgie-belgique-belgienBE  
 
 
 
 
 
brussel/belgieBE
 
 
BE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koninkrijk Belgie
 
Royaume de Belgique
 
Koenigreich Belgien
 
Kingdom of Belgium

zp-brabw.gif
Belgische Leeuw
Lion Belge
Belgischer Loewe
Belgian Lion
INFO

Belgie Belgique Belgien Belgium